Boskalis-topman: ‘Aanzien van Nederland op het wereldtoneel bladdert af’

10 Jan 2023 | Bedrijven

Boskalis-topman Peter Berdowski maakt zich zorgen over het ondernemingsklimaat in Nederland.
Nieuw wetsvoorstel over zorgplicht voor bestuurders creëert volgens de bestuursvoorzitter grote dilemma’s.
‘In Den Haag wordt de industrie, maar zeker het grootbedrijf, met de nek aangekeken.’
Premier Mark Rutte noemde Nederland onlangs in het FD ‘een ongelooflijke magneet voor bedrijven’. Maar niet alle bedrijven voelen dat zo. Peter Berdowski (65), topman van Boskalis, hét boegbeeld van de Nederlandse in­dus­trië­le watersector, vertelt in het buitenland niet altijd meer dat hij uit Nederland komt. ‘Het zit je vaak eerder in de weg dan dat het je versterkt’, zegt hij in een gesprek met het FD.

Nederland was in het buitenland altijd het land van de dominee en de koopman: andere landen aanspreken op wat er volgens Nederland mis is en tegelijkertijd handel blijven drijven. Maar de koopman heeft definitief het onderspit gedolven, vindt Berdowski.

De topman heeft met name moeite met een wetsvoorstel over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid wil dat bedrijven verplicht worden internationaal verantwoord te ondernemen volgens Nederlandse normen. Berdowski vreest dat de wet het lastiger maakt voor bedrijven om investeringsbeslissingen te nemen.

Het activistische deel van de maatschappij heeft volgens Berdowski een bovenmatige invloed gekregen op beleid, omdat het organisaties zijn die de publieke opinie in belangrijke mate voeden. Dat leidt volgens hem tot steeds meer onzekerheid en onduidelijkheid. En omdat non-gouvernementele organisaties (ngo’s) steeds vaker naar de rechter stappen, verschuift een deel van de besluitvorming van de politiek naar de rechterlijke macht.

Bron : FD