De impact van de nieuwe pensioenwet op werkgevers : ” Wat u moet weten ! “

20 apr 2023 | Economie

Chantal Cok

Chantal Cok

COO Worldwide Pensions

De planning is dat de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 van kracht zal zijn. Vervolgens heeft u 3,5 jaar de tijd om het bedrijfspensioen aan te passen. Op 1 januari 2027 moet het bedrijfspensioen dan voldoen aan de nieuwe regels. Dat lijkt natuurlijk heel ver weg en uitstellen tot het laatste moment ligt op de loer……….

Vandaag zoom ik in op de nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor u als werkgever. In de komende weken zal ik tevens de gevolgen voor uw werknemers bespreken en een eventueel te volgen stappenplan.

Een belangrijke verandering binnen de nieuwe pensioenwet is dat pensioenfondsen overgaan van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. Dit betekent dat de pensioenpremie niet langer wordt omgezet in een gegarandeerd pensioen, maar wordt belegd. De hoogte van het pensioen is daardoor afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Het pensioen loopt via een bedrijfstak- of een beroepspensioenfonds

Voor de meeste pensioenfondsen geldt dat u nu voor alle werknemers een gelijk premiepercentage betaalt. Gemiddeld ergens tussen 15% en 20% van de loonsom. Voor het begrip: Dit houdt verkapt in dat jongere werknemers meebetalen aan het pensioen van ouderen wat, op zich, een goede gedachte is. Deze gedachte gaat echter op de schop.

Wat blijft, is een gelijk premiepercentage voor iedereen. De hoogte hiervan verschilt per pensioenfonds en zal worden gebruikt om voor iedere deelnemer een pensioenvermogen op te bouwen. Het pensioenfonds bepaalt hoe hoog het premiepercentage zal worden. Mijn verwachting is dat de premiepercentage, onder druk van werknemersorganisaties, zullen stijgen.

TIP: Als u niet afhankelijk wilt zijn van de grillen van een bedrijfstakpensioenfonds, dan zijn er mogelijkheden om te ontsluiten van opname en daarmee de weg vrij te maken voor een bedrijfseigen pensioen. Neem dit mee in uw gesprekken met een adviseur.

Pensioenakkoord heeft ook gevolgen voor werkgevers met een eigen pensioenregeling

De belangrijkste punten van het akkoord zijn bedoeld om de problematiek bij pensioenfondsen op te lossen. Maar de regelgeving gaat ook gelden voor de pensioenen bij werkgevers met een eigen pensioenregeling. Deze regelingen kenden eigenlijk helemaal geen problemen, maar worden nu wel gedwongen om mee te gaan met de wijzigingen.

Kosten voor werkgevers

De nieuwe pensioenwet brengt extra kosten met zich mee voor werkgevers. Zo zijn werkgevers verplicht om een voor alle werknemers gelijk minimumpercentage van de pensioengrondslag in te leggen in de pensioenregeling. Dat zal ook met zich meebrengen dat vooral “oudere” deelnemers moeten worden gecompenseerd voor een terugval in premie. Dit betekent dat werkgevers meer geld moeten reserveren voor de pensioenregeling, wat kan leiden tot hogere personeelskosten.

Daarnaast kan het aanbieden van een pensioenregeling ook extra kosten met zich meebrengen, zoals administratie- en advieskosten. Werkgevers moeten de kosten van de pensioenregeling transparant maken voor hun werknemers en kunnen ook worden aangesproken op de kwaliteit van de pensioenregeling.

Risico’s voor werkgevers

Werkgevers dragen ook een bepaald risico met zich mee bij het aanbieden van een pensioenregeling. Zo kan het gebeuren dat de pensioenregeling niet aan de verwachtingen van werknemers voldoet, bijvoorbeeld omdat de beleggingsresultaten tegenvallen of omdat de premie hoger is dan verwacht. Werknemers kunnen in dat geval hun onvrede uiten richting de werkgever en zelfs juridische stappen ondernemen.

Daarnaast is er ook een risico voor werkgevers als de pensioenverzekeraar in financiële problemen komt. In dat geval kan het gebeuren dat de werkgever moet bijdragen aan de tekorten van de verzekeraar, wat kan leiden tot extra kosten.

www.wwpensions.com