De stand van onze economie

10 Jan 2023 | Economie

Vrachtschepen en bouwstellingen op het water

Onze economie groeit met 0,8%, de huizenprijzen dalen met 3% en de inflatie neemt af naar 4,9%. Zo verwacht De Nederlandsche Bank voor 2023.

Economische groei in 2023

Na een korte dip eind 2022 kan de economie in 2023 weer langzaam op gang komen. Geholpen door het prijsplafond van de overheid om de gevolgen van de energieprijsstijging op te vangen. DNB verwacht een economische groei van 0,8% in 2023 en 1,6% in 2024. Dit zijn de meest recente vooruitzichten van december 2022.

Huizenprijzen dalen

Jarenlang zijn de huizenprijzen sterk gestegen. Daar is in 2022  een einde aan gekomen. DNB verwacht dat de huizenprijzen in de komende twee jaren samen met 6% dalen. De hypotheekrentes zijn meer gestegen dan verwacht. Daardoor wordt het voor huizenkopers moeilijker om een woning te financieren.

Inflatie omlaag

Na een recordhoogte van 11,5% in 2022 daalt de inflatie sterk in de komende jaren. Dit komt vooral doordat de energieprijzen niet verder oplopen en door het prijsplafond van de overheid. DNB verwacht een inflatie van 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024.