Economische groei China mogelijk een derde kleiner dan cijfers stellen

21 okt 2022 | Economie

Hoewel China de presentatie van hun economische cijfers deze week heeft uitgesteld, is er een andere manier gevonden om de economische activiteiten aldaar te meten. ‘Als het om cijfers uit China gaat, geldt al heel lang dat je die met een stevige korrel zou moet nemen’, stelt econoom Edin Mujagic.

De presentatie van de economische cijfers van China is uitgesteld.

De presentatie van de economische cijfers van China is uitgesteld

Er is namelijk niet helemaal op te vertrouwen, zo stelt hij. ‘Dat betekent dat er ook een hele industrie omheen is ontstaan om via alternatieve routes tóch te achterhalen hoe hard de Chinese economie groeit.’

Lichtintensiteit

Als voorbeeld noemt Mujagic het onderzoek van Luis Martinez, die doceert aan de University of Chicago. ‘Hij heeft gekeken naar de satellietbeelden van de avonden en nachten in China van de afgelopen twintig en dertig jaar’, vervolgt hij. ‘Aan de hand van die beelden heeft hij gemeten wat de toename of afname is van lichtintensiteit aldaar.’

De logica daarachter is dat als de economie van een land hard groeit, bedrijven en huishoudens in China meer energie verbruiken. ‘En dat zou je dan moeten kunnen zien’, aldus Mujagic. ‘Hij heeft dat bekeken en is daarbij tot de conclusie gekomen dat de economische groei van China in de afgelopen twintig jaar misschien wel tot een derde lager is dan wat uit de officiële statistieken blijkt.’

Relevant

Waar het op het eerste gezicht een vrij onschuldig onderzoek lijkt te betreffen, is het volgens Mujagic een zeer relevant onderwerp. ‘Als deze meneer het goed heeft, dan is een van de implicaties daarvan dat de omvang van de Chinese economie nog altijd veel kleiner is dan van de Amerikaanse economie. Terwijl het volgens de officiële cijfers andersom is.’

En dus zou een dergelijke conclusie steken bij de regering in China. ‘Zeker als je naar de huidige spanningen tussen de Verenigde Staten en China kijkt’, vervolgt Mujagic. ‘Alles is er in China op gericht om de VS – op alle denkbare gebieden – in te halen. En deze conclusie zou daar haaks op staan. Ik kan me dus voorstellen dat het uitgestelde cijfer ook geen goed cijfer is, waarom zou je het anders uitstellen?’

 Auteur: Remy Kock