Een digitale euro

9 apr 2022 | Economie

Ons doel is ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in het digitale tijdperk toegang blijven hebben tot de veiligste vorm van geld, namelijk centralebankgeld.

Christine Lagarde, president van de ECB

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons leven en heeft de manier waarop we betalen veranderd.

In dit nieuwe tijdperk kan een digitale euro ervoor zorgen dat burgers in het eurogebied kosteloze toegang behouden tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar betaalmiddel.

De digitale euro zou nog altijd een euro zijn: net zoals bankbiljetten, maar dan digitaal. Het zou een elektronische vorm van geld zijn die door het Eurosysteem (de ECB en nationale centrale banken) wordt uitgegeven en toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven.

Een digitale euro zal contant geld niet vervangen, maar wel aanvullen. Het Eurosysteem blijft ervoor zorgen dat u in het hele eurogebied toegang hebt tot contant geld.

Een digitale euro geeft u een extra mogelijkheid om te betalen, maakt het gemakkelijker om dat te doen en draagt zo bij aan toegankelijkheid en inclusie.

© D3Damon

Waarom een digitale euro?

Een digitale euro zou een snel, gemakkelijk en veilig instrument zijn om dagelijks mee te betalen, dat de digitalisering van de Europese economie zou ondersteunen en innovatie op het gebied van retailbetalingen actief zou aanmoedigen.

 

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied onderzoeken de voordelen en risico’s, zodat de munt zijn rol voor de Europeanen kan blijven spelen.

Welke andere voordelen heeft een digitale euro?

We onderhouden contact met Europese besluitvormers en houden hen regelmatig op de hoogte van onze bevindingen. Ook burgers, winkeliers en de betalingssector worden erbij betrokken.

Fabio Panetta, directielid van de ECB

Een digitale euro koppelt de efficiëntie van een digitaal betaalinstrument aan de veiligheid van centralebankgeld.

Hij kan van pas komen in situaties waarin mensen liever niet meer contant betalen. Een digitale euro zou ook vermijden dat we afhankelijk worden van een digitaal betaalmiddel dat buiten het eurogebied wordt uitgegeven en gecontroleerd, wat de financiële stabiliteit en de monetaire soevereiniteit zou kunnen bedreigen.

De bescherming van de privacy moet daarbij centraal staan, om ervoor te zorgen dat burgers in het digitale tijdperk vertrouwen in het betalingsverkeer blijven houden.

Wanneer is het zover?

In juli 2021 hebben we besloten te starten met een project rond de digitale euro. Dat betekent niet dat we per se een digitale euro gaan uitgeven, maar vooral dat we ons voorbereiden op een mogelijke invoering

Wat gebeurt er nu?

We praten nu over hoe een digitale euro eruit zou kunnen zien. Deze onderzoeksfase is in oktober 2021 begonnen en duurt twee jaar.

We gaan na hoe een digitale euro kan worden ontworpen en aan winkeliers en burgers kan worden verstrekt. Ook onderzoeken we de invloed op de betaalmarkt en welke wijzigingen eventueel nodig zijn in de Europese wetgeving.

Het besluit over de eventuele ontwikkeling van een digitale euro wordt genomen op basis van deze onderzoeksfase.