Energie in de toekomst door ForOurOcean

20 apr 2022 | Energie

Energie in de toekomst

Niemand kan het precies voorspellen, maar we weten wel ongeveer wat de toekomst gaat brengen op het gebied van energie en met name de opwekking ervan. Er zijn in ieder geval heel wat ideaalbeelden waar groene energie die lokaal geproduceerd wordt een grote rol in speelt. In ieder geval is het duidelijk dat er, met de steeds scherpere EU-doelstellingen, iets moet veranderen op het gebied van duurzame energie in de toekomst. Hoe ziet de doelstelling eruit? Hoe kan de toekomst ingevuld worden? En wat moet daarvoor gebeuren? Je leest het hieronder!

Duurzaamheidsdoelstellingen

De overheid in Nederland wilt dat 16 procent van de energie in Nederland duurzaam opgewekt wordt in 2020. Momenteel wekt Nederland slechts 4 procent op, dus de weg is nog lang. Even ter vergelijking: In Duitsland wordt nu al bijna 25 procent van de energie duurzaam opgewekt en loopt daarmee enorm voor op ons land. Nederland dient dus in minder dan 10 jaar van 4 procent duurzame energie naar 16 procent te gaan. Dat betekent dat er heel wat moet gaan gebeuren aangezien de groei van het aandeel duurzame energie in Nederland ook wat afneemt.

Duurzame energie in de toekomst

Wat mooie ideaalbeelden laten zien hoe duurzame energie in de toekomst vorm kan krijgen. Eneco laat ook haar visie zien in een leuk filmpje. Eneco geeft in het filmpje hieronder aan dat er een grote verschuiving plaatsvindt van centrale naar decentrale opwekking. Dus van opwekking door een energieleverancier naar opwekking door huishoudens zelf. Eneco geeft in het filmpje wel toe dat het een droomscenario is, maar dat we wel die richting op moeten denken vanwege de groeiende technologische mogelijkheden.

Water als bron van energie in de toekomst

Er zijn al wat auto’s die kunnen rijden op waterstof. De elektriciteit komt tot stand wanneer waterstof zich mengt met zuurstof. Het afval dat je na die chemische reactie overhoudt, is waterdamp. We kennen het dus al bij auto’s ook al kun je nog geen auto’s op waterstof kopen. Wat we nog niet kennen, zijn mobiele telefoons en laptops op methanol (brandalcohol). Zo hoef je ze niet meer per se thuis op te laden, maar kun je ze hervullen als een soort oplaadbare aansteker!

Water kan ook anders ingezet worden. De bekendere vorm van energie uit water is middels waterkrachtcentrales. Vooral in gebieden waar veel hoogteverschil is, kan veel energie gewonnen. Hoogteverschil zorgt er immers voor dat het water sneller stroomt. In Nederland kennen we eigenlijk geen hoogteverschillen, waardoor het aandeel waterkracht energie klein zal blijven. Momenteel staan er in Nederland zes kleine waterkrachtcentrales. Hoeveel daar nog bij komen, is niet bekend. Voor zover bekend, zullen andere duurzame energiebronnen de voorkeur krijgen ten opzichte van energie uit waterkracht, omdat deze rendabeler zijn in en voor Nederland.

Wind als bron van energie in de toekomst

De Nederlandse offshore-windsector ziet op vrij korte termijn kans om zowel het klimaatprobleem als het werkloosheidsprobleem aan te pakken voor 2020. Er liggen vooral kansen op het gebied van windenergie op zee, maar ook windenergie op land brengt mogelijkheden met zich mee. Samen kunnen zij, mits een juiste aanpak, 40 procent van de doelstelling voor 2020 dekken. Windenergie op zee brengt ook een hoop banen met zich mee. Wat hiervoor moet gebeuren om windenergie op grote schaal in Nederland te realiseren, is het verlagen van de kostprijs om het voor de overheid aantrekkelijk te maken. De offshore-windsector heeft deze kostprijsverlaging al afgesproken me de overheid, waardoor het in de nabije toekomst werkelijkheid kan worden!

De zon als bron van energie in de toekomst

Zonne-energie wordt steeds rendabeler. Waar we nu ongeveer 20 procent energie halen uit zonnepanelen zijn we op weg naar het dubbele of misschien wel het driedubbele tot ongeveer 2030. Dit is weliswaar een grove schatting, maar de stappen die de zonne-energiesector zet, zijn groot en kunnen voor een groot deel bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarmee worden zonnepanelen duurzamer en de dalende prijs van zonnepanelen de afgelopen tien jaar voorspelt dat de prijs van zonnepanelen in de toekomst ook blijven dalen. Dan krijgen we dus goedkopere zonnepanelen die nog rendabeler zijn. Met rendabelere zonnepanelen hebben we ook minder oppervlakte nodig om zonne-energie op te wekken. Daardoor hoeft niet elk huis of elk bedrijfspand voorzien te zijn van zonnepanelen, maar kunnen we met een bedekking van zo’n 70 procent van de Nederlandse huizen en bedrijven genoeg energie opwekken voor het hele land. Ook kunnen stukken zonnegrond helpen de doelstelling te behalen.

Energie in de toekomst: een mix van energiebronnen

Hoe energie in de toekomst er precies uit gaat zien, is niet bekend. De hierboven genoemde ideaalbeelden zijn geweldig, maar bieden geen garantie voor een complete duurzame opwekking van energie in de toekomst. De overheid speelt hierin een enorme rol. Duidelijk is dat de technologie er is en dat deze technologie zich steeds verder ontwikkelt. Het is aan de overheid om hier wat mee te doen en daarvoor zijn investeringen nodig die eigenlijk, als je kijkt naar de huidige recessie, nog niet mogelijk zijn volgens de overheid.