Energie in de toekomst: een mix van energiebronnen

4 apr 2022 | Energie

Energie in de toekomst

Niemand kan het precies voorspellen, maar we weten wel ongeveer wat de toekomst gaat brengen op het gebied van energie en het opwekken ervan. We zijn druk bezig met groene energie die lokaal geproduceerd wordt. In ieder geval is het duidelijk dat er, met de steeds scherpere EU-doelstellingen, iets moet veranderen op het gebied van duurzame energie in de toekomst. Hoe ziet de doelstelling eruit? Hoe kan de toekomst ingevuld worden? En wat moet daarvoor gebeuren? Je leest het hieronder!

 

Duurzame energie in de toekomst

De overheid in Nederland wilde dat 14% van de energie in Nederland duurzaam opgewekt werd in 2020. In 2019 wekte Nederland slechts 7,4% op (mei 2019), dus de weg is nog lang. Even ter vergelijking: In Duitsland wordt al ruim 40% van de energie duurzaam opgewekt. Duitsland loopt daarmee enorm voor op ons. Dat betekent dat er heel wat moet gebeuren.

Water als bron van energie in de toekomst

Er zijn al wat auto’s die kunnen rijden op waterstof. De elektriciteit komt tot stand wanneer waterstof zich mengt met zuurstof. Het afval dat je na die chemische reactie overhoudt, is waterdamp. We kennen het dus al bij auto’s ook al kun je nog geen auto’s op waterstof kopen. Wat we nog niet kennen, zijn mobiele telefoons en laptops op methanol (brandalcohol). Zo hoef je ze niet meer per se thuis op te laden, maar kun je ze hervullen als een soort oplaadbare aansteker!

 

Water kan ook anders ingezet worden. De bekendere vorm van energie uit water is door waterkrachtcentrales. Vooral in gebieden waar veel hoogteverschil is, kan veel energie gewonnen. Hoogteverschil zorgt er immers voor dat het water sneller stroomt. In Nederland kennen we eigenlijk geen hoogteverschillen, waardoor het aandeel waterkrachtenergie klein zal blijven. Momenteel staan er in Nederland vier middelgrote waterkrachtcentrales en een paar kleintjes. Hoeveel daar nog bij komen, is niet bekend. Voor zover bekend, zullen andere duurzame energiebronnen de voorkeur krijgen ten opzichte van energie uit waterkracht, omdat deze rendabeler zijn in en voor Nederland.

 

Wind als bron van energie in de toekomst

In Nederland staan momenteel ruim 2.300 windturbines. Deze windparken zijn niet alleen te vinden op het land, maar ook in de zee (offshore-parken). Windenergie is de snelst groeiende duurzame elektriciteitsbron. Niet zomaar, want  windenergie heeft veel voordelen. Wind raakt namelijk nooit op. En het is ook nog de meest duurzame vorm van energie opwekken. Energie uit windparken blijft de komende jaren waarschijnlijk dan ook stijgen.

De zon als bron van energie in de toekomst

Zonne energie wordt steeds rendabeler. De stappen die de zonne-energiesector zet, zijn groot en kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarmee worden zonnepanelen duurzamer en de dalende prijs van zonnepanelen de afgelopen tien jaar, voorspelt dat de prijs van zonnepanelen in de toekomst ook blijven dalen. Dan krijgen we dus goedkopere zonnepanelen die nog rendabeler zijn. Met rendabelere zonnepanelen hebben we ook minder oppervlakte nodig om zonne-energie op te wekken. Daardoor hoeft niet elk huis of elk bedrijfspand voorzien te zijn van zonnepanelen, maar kunnen we met een bedekking van zo’n 70% van de Nederlandse huizen en bedrijven genoeg energie opwekken voor het hele land. Ook kunnen stukken zonnegrond  helpen de doelstelling te behalen.

Energie in de toekomst: een mix van energiebronnen

Hoe energie in de toekomst er precies uit gaat zien, is niet bekend. De hierboven genoemde opties zijn natuurlijk geweldig, maar bieden geen garantie voor een complete duurzame opwekking van energie in de toekomst. De overheid speelt hierin een enorme rol. Duidelijk is dat de technologie er is en dat deze technologie zich steeds verder ontwikkelt. Het is aan de overheid om hier wat mee te doen en daarvoor zijn investeringen nodig.