Global Human Rights Defence organiseerde de “Housing Vulnerability Talk”.

13 dec 2022 | In The Picture

“Housing Vulnerability Talk”.

Afgelopen zaterdag was ik te gast bij het Nutshuis Den Haag.
En ik kan jullie zeggen dat wat ik daar hoorde was in een woord ‘verschrikkelijk.’
Sommige buitenlandse studenten leven al enige tijd op straat. Een aantal kregen uiteindelijk met moeite een kamer, in ruil voor seks.
Sommige had te maken gehad met oplichting. Anderen met allerlei vormen van discriminatie.
Ik vroeg mij die middag af hoe het kan dat wij in staat zijn binnen drie maanden voor vele Oekraïners huisvesting te regelen, wat natuurlijk hartverwarmend is, maar velen van ons niet op de hoogte zijn van het enorme huisvestingsleed wat veel buitenlandse studenten hier in ons land moeten doorstaan. Jongeren van soms net 18 jaar.
Waar lopen ze vooral tegenaan?

. Bijna niemand weet bij wie ze zich kunnen melden als ze te maken kregen met discriminatie of andere problemen bij het zoeken naar huisvesting, zoals oplichting.
·      Velen waren niet op de hoogte van hun rechten, wat hen blootstelde aan uitbuiting.
·      Het machtsevenwicht tussen verhuurder en huurder was onevenredig groot.
·      Regels en voorschriften voor inschrijving waren meestal een raadsel voor potentiële huurders.
·      Ook verhuurders en onderhuurders zouden onverschillig kunnen staan tegenover de problemen waarmee ongeregistreerde huurders worden geconfronteerd.
·       Huurders en potentiële huurders, met name degenen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, moeten toegang hebben tot meer informatie over hun rechten op de woningmarkt.

Wij, @Gerard Wuite en ik @Herma Kluin hebben besloten om ons belangeloos in te willen zetten om deze studenten te helpen als zij te maken krijgen met seksuele intimidatie, uitbuiting of oplichting.
Hebben jullie goede ideeën om hen te helpen? Laat het ons weten of geef het door aan Global Human Rights Defence.

Ik wil de heer Sital Sradhanand, Chairman Global Human Rights Defence, hartelijk bedanken voor de uitnodiging. Dank voor de mooie presentatie @Kivilcim Ceren Buken, coördinator voor Team Middle East bij Global Human Rights Defence en hoofdauteur van het 2022 GHRD Housing Vulnerability Report.

En verder Addie Stehouwer, Ombudsman voor Den Haag en directeur van Den Haag Meldt; Jolan de Bie, directeur van Kences Kenniscentrum Studentenhuisvesting en opsteller van het Nationaal Actieplan Studentenhuisvesting 2022; Dr. Koldo Casla, directeur van het Human Rights Centre aan de Universiteit van Essex; @Talita Dielemans, vertegenwoordiger van de Nederlandse Studentenbond en @Mika Kraft, lid van de Partij van de Arbeid en samen met hen hoop ik dat door een betere samenwerking de problematiek voor deze jongeren de kop ingedrukt kan worden.

#team #help #housing #oplichting  #particulieronderzoeker #studenten #huisvesting #woningnood #humanrights