Impact nieuwe Pensioenwet voor werknemers, Van garantie tot risico

6 mei 2023 | In The Picture

Als uitzondering maken wij een andere In the Picture dan gebruikelijk, maar deze keer ook belangrijk u te verdiepen wat er allemaal staat te gebeuren met uw pensioen.

De planning is dat de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 van kracht zal zijn. Vervolgens heeft uw werkgever 3,5 jaar de tijd om het bedrijfspensioen aan te passen. Op 1 januari 2027 moet het bedrijfspensioen dan voldoen aan de nieuwe regels.

Twee weken geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik de gevolgen voor de werkgever besprak. Indien u werkgever bent en dit artikel nog niet gelezen heeft, klik dan op de volgende link: https://lnkd.in/eYt74URB

In de komende weken zal ik een artikel schrijven, waarin een te volgen stappenplan voor de werkgevers wordt beschreven.

Vandaag zoom ik in op de nieuwe Pensioenwet en de impact van deze nieuwe wetgeving voor u als werknemer.

GEVOLGEN:
1. VERDWIJNEN GARANTIE. Een belangrijke verandering binnen de nieuwe pensioenwet is dat pensioenfondsen overgaan van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. Dit betekent dat de pensioenpremie niet langer wordt omgezet in een gegarandeerd pensioen, maar wordt belegd. De hoogte van het pensioen is daardoor afhankelijk van de beleggingsresultaten.
2. LAGER NETTO INKOMEN. Tot een leeftijd van 40-45 zal de pensioenpremie naar alle waarschijnlijkheid gaan stijgen t.o.v. de huidige pensioenpremie. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor de werknemer ook zal stijgen, met als gevolg een lager netto inkomen.
3. LAGERE PENSIOENOPBOUW VOOR OUDERE WERKNEMERS. Bij pensioenfondsen wordt straks voor iedere werknemer op basis van eenzelfde percentage het pensioen opgebouwd. Het gevolg hiervan is dat oudere werknemers een lager pensioen zullen opbouwen.
4. NABESTAANDE PENSIOEN KAN LAGER UITVALLEN. In het huidige stelsel is het nabestaandenpensioen een vast percentage van het ouderdomspensioen. In het nieuwe stelsel is het nabestaandepensioen afhankelijk van de keuzes die de werknemer maakt gedurende zijn werkzame leven. Hierdoor kunnen nabestaanden in de toekomst geconfronteerd worden met een lager nabestaandepensioen dan ze hadden verwacht.

www.wwpensions.com
#mm21 #officialmm21
#pensioen #nieuwepensioenwet #CFO #WorldwidePensions  

Geschreven door Chantal Cok, COO Worldwide Pensions