Musk weet trend van Dogecoin nog niet te keren

12 apr 2022 | Economie

Elon Musk heeft afgelopen week weer eens van zich laten horen. De visionair stelde zich kritisch op over de mogelijkheid van vrije meningsuiting op Twitter en besloot kort daarna direct de koe bij de hoorns te vatten. Hij schafte een fors pakket aandelen Twitter aan en werd direct één van de grootaandeelhouders van het bedrijf.

Dogecoin

In eerste instantie werd gemeld dat Musk zou toe treden tot de raad van bestuur, maar dit werd later weer ontkracht.

In de tussentijd gaf hij aan dat het wellicht een optie zou zijn om Dogecoin als betaalmiddel op het platform te integreren. De koers van de digitale munt, die in het verleden vaker door Musk is gepromoot, schoot hierop uiteraard (kortstondig) omhoog.

Maar al snel moest Dogecoin haar winst weer prijsgeven, nadat de gehele cryptomarkt onder druk kwam te staan. Vrijwel synchroon met de aandelenmarkt moesten de meeste crypto’s in korte tijd veel terrein prijsgeven. Het negatieve scenario, dat ik in mijn column van afgelopen vrijdag beschreef, lijkt hiermee steeds reëler te worden.

Bitcoin valt hard terug

Bitcoin heeft de uitbraak boven de toppen van de afgelopen maanden niet weten vast te houden en is de afgelopen dagen hard teruggevallen.

Nu de uitbraak is geneutraliseerd, laat de koers een felle beweging in tegengestelde richting zien.

De koers nadert nu de onderkant van de vlagformatie, weergegeven door de blauwe stippellijnen. Om niet verder te verzwakken, dient de koers hierboven te worden opgevangen.

Voorlopig lijken de kansen voor de stieren om bitcoin naar een hoger koersniveau te brengen echter verkeken en is een neutraal koersverloop het hoogst haalbare.

Dogecoin moet kiezen

De koers van Dogecoin heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan en de trend lijkt nog niet te zijn gekeerd. Lagere toppen en bodems wijzen op een aanhoudende verkoopdruk. Na de doorbraak onder de bodems van 2021 is de dalende fase hervat richting lagere koersniveaus.

De opleving van de afgelopen weken vindt plaats binnen de neerwaartse trend. De kans is daarom groot dat de koers nogmaals zal afketsen op de bovenkant van de dalende trend (rode stippellijn) en een nieuwe lagere top zal vormen. Het neerwaarts koersdoel ligt op de bodem van begin 2021 rond $0,04.

Mocht de koers echter nieuwe krachten vinden en de dalende trend weten af te breken, dan keert deze ook direct terug boven de oude bodems. Dit zal een extra positieve impuls aan de koers geven, waardoor een flinke stijging zeker binnen de morgelijkheden ligt. Zo ver is het echter nog niet.

Weerstand te zwaar

Op de daggrafiek hieronder is duidelijk te zien dat de koers is afgeketst op de dalende toppenlijn en de weerstand rond $0,173.

De herstelfase is afgebroken, wat in eerste instantie ruimte vrijmaakt voor een terugval richting de recente diepepunten rond $0,11. Hieronder gaat het luik verder open richting het koersdoel van $0,04.

Bron : Wouter Slot IEX