Onze hersenen veranderen door ons internetgebruik

3 mei 2022 | Wetenschap

null Beeld Getty Images/iStockphoto

Met de komst van het internet zijn niet alleen onze maatschappij en onze levens drastisch veranderd, we veranderen er zelf ook door. Het constante online zijn heeft invloed op hoe ons brein functioneert.

Het is jarenlang afwachten geweest: wat doen deze enorme technologische veranderingen met ons als mens? Inmiddels komt de wetenschap steeds meer te weten over de gevolgen van het internet op onze gezondheid. In het wetenschappelijke tijdschrift World Psychiatry zijn de resultaten van een  onderzoek verschenen waarbij is gekeken naar de effecten van internetgebruik op onze hersenen.

De nodige gevolgen

De onderzoekers richtten zich in hun studie op de onderwerpen concentratie , het geheugen en sociale vermogens. Ze zagen grote gevolgen op alle drie de vlakken. De Australische hoogleraar mentale gezondheid Jerome Sarris zegt hierover: “Mensen krijgen constant prikkels via het internet. Ik geloof dat dit, samen met de ‘instagrammificatie’ van onze samenleving, grote gevolgen heeft voor de samenstelling en het functioneren van ons brein en op onze sociale eigenschappen.”

Meer internet, minder concentratie

De wetenschappers ontdekten dat naarmate we meer tijd op internet doorbrengen, we minder goed zijn in ons concentreren op één taak. Dit komt doordat onze hersenen nu gewend zijn aan een constante stroom van informatie en meldingen waardoor ze altijd op zoek zijn naar prikkels. Het brein kan zich hierdoor niet meer op één ding focussen.

Even een feitje checken

Daarnaast zijn we minder goed in het onthouden van feiten, omdat ons brein eraan gewend is dat we alle informatie die we nodig hebben gewoon kunnen opzoeken. We zijn ingesteld op ‘checking behaviour’, zoals het in de studie wordt genoemd. We kijken constant op onze telefoon, en steeds voor kortere perioden. Het is een soort fastfood: we willen snelle, makkelijke en kleine hapjes informatie. Maar onze hersenen kunnen al die informatie vervolgens niet goed opnemen.

Ruimte voor andere dingen

Hierdoor zijn we nu wel erg afhankelijk van het internet. Toch hoeft dat niet per se erg te zijn, stellen de onderzoekers. Omdat het checken van feiten voor een groot deel buiten onze hersenen en op onze telefoon gebeurt, lijkt er in het brein nu meer ruimte vrij te zijn voor ‘grotere denkprojecten’. Wel stellen de wetenschappers dat er meer onderzoek nodig is om zeker te weten wat de langetermijneffecten op onze hersenen zijn. Met name bij kinderen wordt er verwacht dat zij veel gevolgen zullen ondervinden van hun, al jong gestarte, intensieve internetgebruik.

Onvermijdelijk online

En kunnen we nog iets doen om deze veranderingen tegen te gaan? De wetenschappers denken van niet. Ze stellen dat het internet nu een ‘onvermijdelijk, alomtegenwoordig en functioneel aspect van het moderne leven’ is. Online zijn hoort erbij.

Bron | metro.co.uk