Oversterfte in 2021 nog iets hoger dan in 2020

7 mei 2022 | Wetenschap

Oversterfte is het verschil tussen het aantal verwachte doden (gemiddeld zo’n 150.000 per jaar) en het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt. Een jaar met oversterfte komt vaker voor, zoals in 2015 (5394) en 2018 (2478) toen er een zware griepgolf was. In de coronajaren 2020 en 2021 lag de oversterfte wel een stuk hoger.

In alle leeftijdsgroepen overleden vorig jaar meer mensen dan verwacht, maar de groep 65- tot 80-jarigen werd relatief het hardst getroffen met een oversterfte van 14 procent. In de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar was het verschil met 2020 het grootst: 489 meer doden dan verwacht in 2020 tegen 1641 doden in 2021.

Meer mannen dan vrouwen

In de jaren voor de coronapandemie overleden er jaarlijks meer vrouwen, omdat er meer oudere vrouwen zijn. Het afgelopen jaar overleden juist iets meer mannen dan vrouwen. De sterfte onder mannen was 11 procent hoger dan verwacht, onder vrouwen 9 procent. In 2020 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Vooral in Flevoland (20 procent), Zeeland (16 procent) en Limburg (14 procent) overleden relatief meer mensen dan verwacht. Een jaar eerder werden Flevoland en Limburg ook al zwaar getroffen. In Zeeland bleef de oversterfte toen beperkt. In de GGD-regio’s Kennemerland en Amsterdam was de oversterfte met 6 procent het laagst.