Rotterdam groeit!

24 feb 2022 | Economie

Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. Dat vraagt om voldoende geschikte woningen, werklocaties en goede voorzieningen.

Kortom: een complete, aantrekkelijke en gezonde stad.
Om deze opgave goed te begeleiden, heeft het college van burgemeester en wethouders al in 2019 de Strategische Verkenning Verstedelijking vastgesteld.

‘Op hoofdlijnen geven ze prioriteit aan een aantal lopende en nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Merwe Vierhavens, en aan een aantal nieuwe ontwikkelingen nabij OV-voorzieningen, waaronder de Alexanderknoop. Ook kiezen ze voor grootschalige verstedelijking in het gebied Kralingse Zoom- Stadionpark, in combinatie met een nieuwe Oeververbinding.’

Wonen, werken en recreëren beter combineren
Ze willen wonen, werken en recreëren beter combineren in verschillende gebieden.’ Richting 2040 voorziet zij vier acties. De eerste actie is het verdichten en ontwikkelen in bestaande en prioritaire gebieden zoals Feijenoord City, de Rijnhaven en Merwe Vierhavens.

Daarnaast ziet Rotterdam kansen voor het beter benutten van de ruimte bij ov-knooppunten en metrolijnen, zoals Alexanderknoop, Kralingse Zoom/Brainpark, Hart van Zuid en Maashaven. Als derde stap zet Rotterdam in op verstedelijking in samenhang met een nieuwe oeververbinding en nieuw station Stadionpark in het gebied Kralingse Zoom-Stadionpark.

De vierde stap is op de hele lange termijn en gaat uit van een westelijke oeververbinding. Stuk voor stuk zijn het cruciale locaties.

Deze verstedelijkingslocaties, waar de groei van de stad kan landen, dragen bij aan de bouwambitie van 50.000 woningen tot 2040. Ze zorgen vooral voor een stabiele, continue bouwstroom op de lange termijn.’