1976 - 1976 Zuid-Afrika, de start van veel verhuizingen als rode draad voor een actieve carrière

Voor ons huis in Zuid-Afrika, het vele verhuizen zal later de rode draad blijken in het bestaan van verbinden / fixen als Entrepreneur van diverse merken en bedrijven. De vele verhuizingen blijken achteraf de spil in het snel acclimatiseren en kunnen inschatten van diverse en uiteenlopende situaties